i very laggy

#6459

Back
1

Votes by users: 1

6 months ago

Mon 27 December 2021 19:42

User

lavishmalhotra2008

lavishmalhotra2008

CPU

Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz

Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz

GPU

GeForce MX230/PCIe/SSE2

GeForce MX230/PCIe/SSE2

RAM

8192MB RAM

8192MB RAM

OS

Windows 64Bit

Windows 64Bit

Product

Stormworks

Stormworks

Version

v1.3.18

v1.3.18

6 months ago

Mon 27 December 2021 19:42

User

lavishmalhotra2008

lavishmalhotra2008

Issue closed